Quy trình du học

Quy trình du học

 • HỌC TIẾNG ĐỨC

  Học tiếng Đức đạt B1, Rèn ý thức tác phong (7-9 tháng)
 • HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀ XUẤT CẢNH

  Học bổ sung tiếng Đức B2.1; Xin, nhận visa và xuất cảnh (1-3 tháng)
 • HỌC TIẾNG ĐỨC B2

  3-6 tháng
 • HỌC NGHỀ

  Miễn phí học phí 100%, Trợ cấp 850-1.400 EUR/tháng (3 năm)
 • ĐI LÀM SAU TỐT NGHIỆP

  Mức lương sau thuế 1.500-3.200 EUR/tháng
 • ĐỊNH CƯ VÀ NHẬP QUỐC TỊCH

  Định cư sau 05 năm, Nhập quốc tịch sau 03 năm định cư